Search

BDD wins major education procurement in Sweden

Business Driven Development (BDD) has today signed an agreement with a market-leading company in the financial industry. The agreement mainly covers education services for a comprehensive agile transformation and runs for several years. - It is a big and exciting assignment. The education is not for itself but is an integral part of the transformation, says Jörgen Karlsson at BDD. - Initially, the management is to be trained, as well as scrum masters and product owners. We will work with the customer continuously to help the customer become a high-performance lean-agile organization. The transformation and education cover all levels, from team to portfolio. The framework SAFe (Scaled Agile F

BDD får stor utbildningsaffär i Sverige

Business Driven Development (BDD) har i dagarna skrivit avtal med ett marknadsledande företag i finansbranschen. Avtalet omfattar främst utbildningstjänster för en omfattande agil transformation och löper på flera år. - Det är ett stort och spännande uppdrag. Utbildningen står inte för sig själv utan är en integrerad del av transformationen, säger Jörgen Karlsson på BDD. - Till att börja med är det ledning som skall utbildas, liksom scrum masters och product owners. Vi kommer att samarbeta med kunden kontinuerligt för att hjälpa kunden bli en högpresterande lean-agil organisation. Transformationen och utbildningen omfattar alla nivåer, från team till portfölj. Ramverket SAFe (Scaled Agile Fr